Home 9 Organisaties 9 Toegankelijk Noordenveld

Over Toegankelijk Noordenveld

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen zet zich ervoor in dat alle mensen ongeacht hun beperking, net als ieder ander, volwaardig en op gelijke voet mee kunnen doen in een toegankelijke en inclusieve samenleving en wil daarmee bijdragen aan de uitvoering van het VN Verdrag  Handicap in de gemeente Noordenveld. Stichting Toegankelijk Noordenveld werkt, waar nodig en gewenst, samen met andere lokale, regionale en landelijke organisaties die zich richten op het realiseren  van een inclusieve samenleving.