Home 9 Organisaties 9 Politie

Over Politie

De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen.

Contact

Westerstraat 21
9301 BB Roden
Telefoon:                                                            SPOED: 112                                                            Geen spoed: 0900-8844