Home 9 Organisaties 9 Christelijke Muziekvereniging Oranje Roden

Over Christelijke muziekvereniging Oranje Roden

Christelijke Muziekvereniging “Oranje” is een fanfare.  “Oranje” heeft regelmatig optredens, zoals met Koningsdag, 4 mei herdenking, kerst en een jaarconcert. De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond in de Dobbe, van 19:30 uur tot 21:30 uur. 

Een jaarlijkse traditie is de rondgang door het dorp op 1e kerstdag vroeg in de ochtend waarbij kerstliederen worden gespeeld.

Voor sommige leden geldt dat de naam van “christelijke vereniging” vooral invulling krijgt door de activiteiten, maar wordt dit niet persoonlijk beleefd – voor anderen geldt dat de verbinding met kerk ook persoonlijk van aard is. Oranje is nadrukkelijk een open vereniging, waar iedereen welkom is.

Ook het nemen van muziekles via Oranje is mogelijk!

Belangstellenden zijn van harte welkom om eens te komen luisteren.

Contact

secretariaat@oranjeroden.nl